Nádory kůže

Zhoubné nádory kůže řadíme mezi nejčastější zhoubné nádory ze všech. Každý rok se v Česku diagnostikuje 30 tisíc osob s nádorem kůže.

Mezi rizikové faktory, které výrazně zvyšují vznik nádoru kůže, řadíme nadměrné vystavování slunečnímu záření, převážně u citlivé kůže s kožním typem I nebo II nebo pozitivní rodinnou anamnézu. Rizikovější jsou i lidé, kteří mají celkově více pigmentových znamének. Nejlepší prevencí nádoru kůže je vyhnout se přímému slunečnímu záření, alespoň v době mezi 11. až 15. hodinou a používání vysoko faktorových ochranných prostředků.

Pohybová aktivita u nádoru kůže

Při pohybové aktivitě se zaměřujeme na obecné zvýšení fyzické zdatnosti, ideálně kombinací vytrvalostního a silového cvičení.

Obecné pokyny

 • 30 min denně cvičení střední intenzitou, definovanou jako svižná procházka; pokud to není možné, alespoň 10 min;

 • pohybovou aktivitu cílit na velké svalové skupiny;

 • 2 x týdně začlenit do programu silová cvičení a cvičení na flexibilitu;

 • tréninkové jednotky zahájit 2–3 min rozcvičením a zakončit protahováním s držením v polohách po dobu 15 až 30 sekund.

Kontraindikace, aneb kdy necvičit

 • Akutní onemocnění
 • Horečka
 • Akutní potíže pohybového aparátu
 • Nedostatečně kompenzovaná chronická onemocnění
 • Nestabilní angína pectoris
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Dušnost
 • Výrazná chudokrevnost
 • Velký úbytek hmotnosti
 • Nedostatek krevních destiček

Kardio trénink

V rámci kardio lekcí se zaměřujeme na zvýšení kondice, čímž zlepšujeme funkci srdce a plic. Jedná se o intervalový typ tréninku

Silový trénink

Základem silového tréninku je překonávání určitého odporu, kterého může být dosaženo pomocí posilovacích gum, závaží…

Trénink rovnováhy

Balanční nebo také rovnovážná cvičení slouží jako doplňková cvičení především u pacientů, kteří podstoupili chemoterapii…

Trénink na flexibilitu

Pravidelným protahováním ovlivňujeme délku a pružnost svalů, svalové napětí a také funkční rozsah kloubů. Metod protahování…

Dechová cvičení

Kontrola vlastního dechu je jednou z nejdůležitějších součástí všech pohybových aktivit. Zároveň jsou pravidelná dechová cvičení…

Jóga

Jógové cviky mají stimulující a vyvažující vliv na orgány a zároveň regenerují a pročišťují tělo. Mají uzdravující účinek na ledviny…

Co je nádor kůže?

Kožních nádorů může vznikat nespočet druhů. Nezhoubné nádory většinou působí jen kosmetické vady. Avšak zhoubné nádory již mohou ovlivnit okolní tkáň nádoru. Nejčastěji vzniká nádor kůže z nejvíc povrchové vrstvy kožní, tzv. epidermis, pokožka. Takovýto nádor nazýváme bazaliom a jedná se o nejčastější kožní nádor, který je většinou diagnostikován u starších osob. Dalším častým typem nádoru kůže je spinaliom vznikající v epitelové tkáni. Nejméně častým nádorem kůže je maligní melanom, nádor vznikající z pigmentových buněk.

Jaké jsou příznaky nádoru kůže?

Nádory kůže se nejčastěji projevují změnou na pokožce, ať už se jedná o změnu velikosti, barvy, struktury atd. nebo o útvary na pokožce, které se nehojí, mokvají, hnisají až krvácejí. Velmi často se nádory kůže objevují na místech, která jsou vystavena slunečnímu záření – obličej, ruce, krk. Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat asymetrickým útvarům větším než 6 mm, které mají nepravidelné okraje nebo zbarvení.

Léčba nádoru kůže

Konkrétní druh léčby se odvíjí od velikosti, umístění nádoru, stádia, v jakém byl nádor diagnostikován a na celkovém zdraví pacienta. Mezi nejčastější léčbu patří chirurgická léčba (odnětí nádoru). Cílem chirurgické léčby, je odstranění nádoru jako takové a u rizikovějších pacientů se může kombinovat radioterapií, chemoterapií, imunoterapií, kryoterapií či s laserovou terapií aj. Nejčastěji se provádí odstranění nádoru s částí zdravého okraje. Pokud již došlo k šíření mízní cestou, odstraňuje se operací i příslušná mízní uzlina, nejčastěji v oblasti podpaží nebo třísla.

Nežádoucí účinky léčby a co s nimi?

Vzniklé nežádoucí účinky léčby nádoru kůže se pojí s typem zvolené léčby a od individualit každého pacienta. Mezi obecné nežádoucí účinky onkologické léčby řadíme nevolnost, zvracení, bolest, podráždění ozařované kůže, snížení krvetvorby, průjem atd. Se všemi nežádoucími účinky léčby by vás měl obeznámit ošetřující lékař a s ním je vhodné se dohodnout na možnosti jejich ovlivnění.

Paliativní péče

Pod pojmem paliativní péče si můžeme představit takovou léčbu, která sice nevede k vyléčení pacienta, ale k prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Jedná se o komplexní léčbu pacienta, nejen cílenou na nádor, ale i na další aspekty, jako je bolest, únava, dostatečná a kvalitní strava atd. Metod paliativní léčby je několik, řadíme sem paliativní chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii a biologickou léčbu nebo také imunoterapii. Indikace paliativní léčby u nádorů kůže je primárně zvolena u krvácejících nádorů s metastázami.

Pacientské organizace

České ILCO, z.s.

Pacientská organizace pro lidi s vývodem
www.ilco.cz