Nádory plic

Nádory plic jsou u nás bohužel velmi časté a závažné. V Česku je ročně diagnostikováno přibližně 6 500 pacientů. Mezi lety 2010 až 2014 se nádor plic řadil mezi třetí nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u mužů i žen, pokud nepočítáme jiné kožní nádory. Vyšší riziko vzniku nádoru plic je mezi 55. až 80. rokem života, ale není vyloučeno, že se nádor plic objeví i u mladších či starších lidí. Nejzásadnější příčinou vzniku nádoru plic je kouření, ať už aktivní nebo pasivní. Dalším rizikovým faktorem vzniku nádoru plic je dlouhodobý pohyb v extrémně znečištěném ovzduší, vystavování se radioaktivnímu a ionizujícímu záření, genetická predispozice, diagnostikovaná chronická obstrukční plicní nemoc.

Pohybová aktivita u nádoru plic

Při pohybové aktivitě se zaměřujeme na obecné zvýšení fyzické zdatnosti, ideálně kombinací vytrvalostního a silového cvičení. Hlavními formami cvičení používanými u pacientů s karcinomem plic by měla být dechová cvičení a domácí trénink formou chůze. V případě poškození periferních nervů z důvodu chemoterapie je doporučeno zaměřit se v tréninku i na cvičení rovnovážná.

Obecné pokyny

 • 30 min denně cvičení střední intenzitou, definovanou jako svižná procházka; pokud to není možné, alespoň 10 min;

 • pohybovou aktivitu cílit na velké svalové skupiny;

 • 2 x týdně začlenit do programu silová cvičení a cvičení na flexibilitu;

 • tréninkové jednotky zahájit 2–3 min rozcvičením a zakončit protahováním s držením v polohách po dobu 15 až 30 s.

Kontraindikace, aneb kdy necvičit

 • Akutní onemocnění
 • Horečka
 • Akutní potíže pohybového aparátu
 • Nedostatečně kompenzovaná chronická onemocnění
 • Nestabilní angína pectoris
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Dušnost
 • Výrazná chudokrevnost
 • Velký úbytek hmotnosti
 • Nedostatek krevních destiček

Kardio trénink

V rámci kardio lekcí se zaměřujeme na zvýšení kondice, čímž zlepšujeme funkci srdce a plic. Jedná se o intervalový typ tréninku

Silový trénink

Základem silového tréninku je překonávání určitého odporu, kterého může být dosaženo pomocí posilovacích gum, závaží…

Trénink rovnováhy

Balanční nebo také rovnovážná cvičení slouží jako doplňková cvičení především u pacientů, kteří podstoupili chemoterapii…

Trénink na flexibilitu

Pravidelným protahováním ovlivňujeme délku a pružnost svalů, svalové napětí a také funkční rozsah kloubů. Metod protahování…

Dechová cvičení

Kontrola vlastního dechu je jednou z nejdůležitějších součástí všech pohybových aktivit. Zároveň jsou pravidelná dechová cvičení…

Jóga

Jógové cviky mají stimulující a vyvažující vliv na orgány a zároveň regenerují a pročišťují tělo. Mají uzdravující účinek na ledviny…

Co je nádor plic?

Pokud se bavíme o nádorech plic, musíme mít na paměti, že se takto označují zhoubné nádory průdušek i plic. Nádory plic a průdušek jsou povětšinou zhoubné a samotný karcinom plic patří mezi největší skupinu z těchto nádorů, jeho zastoupení je přibližně 90 %. Do méně zastoupené skupiny řadíme nezhoubné nádory, které nejčastěji vznikají v plicní tkáni a dýchacích cestách.

Jaké jsou příznaky nádoru plic

U nádorů plic bývá ze začátku dlouhá doba bez příznaků. Velmi často se stává, že je nádor objeven náhodně během jiného vyšetření. Všeobecně známé projevy nádoru plic jsou únava, nechutenství, výrazné snížení hmotnosti, kašel či změna kašle u kuřáků. Vážnější projevy, jako například dlouhotrvající a neustupující kašel, chrapot, dušnost, vykašlávání krve, horečka, bolesti na hrudi nebo výrazné snížení hmotnost, by mělo být alarmující. Avšak je potřeba si uvědomit, že některé výše zmíněné příznaky nejsou příznaky jen pro nádory plic ale i pro jiná onemocnění. Přesnou diagnózu určí pouze lékař.

Léčba nádoru plic

Konkrétní druh léčby se odvíjí od velikosti, umístění nádoru, stádia, v jakém byl nádor diagnostikován a na celkovém zdraví pacienta. Mezi nejčastější léčbu patří chirurgická léčba (odnětí nádoru), chemoterapie, radioterapie, imunoterapie a biologická léčba. Cílem chirurgické léčby, je odstranění nádoru jako takové a velmi často se kombinuje s ostatními metodami léčby. Nejčastěji se provádí odstranění části plicního křídla, odstranění části laloku nebo odstranění celého křídla či laloku. Druhým nejčastějším typem léčby je chemoterapie, což je léčba cytostatiky. Jedná se o látky, které ovlivňují proces množení nádorových buněk a jejich podání je nejčastěji pomocí infuze do žíly. Třetím typem léčby je radioterapie neboli léčba zářením. Tuto metodu rozdělujeme zpravidla na zevní a vnitřní ozařování.

Nežádoucí účinky léčby a co s nimi?

Vzniklé nežádoucí účinky léčby nádoru plic se pojí s typem zvolené léčby a od individualit každého pacienta. Mezi obecné nežádoucí účinky onkologické léčby řadíme nevolnost, zvracení, bolest, podráždění ozařované kůže, snížení krvetvorby, průjem atd. Se všemi nežádoucími účinky léčby by vás měl obeznámit ošetřující lékař a s ním je vhodné se dohodnout na možnosti jejich ovlivnění.

Paliativní péče

Pod pojmem paliativní péče si můžeme představit takovou léčbu, která sice nevede k vyléčení pacienta, ale k prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Jedná se o komplexní léčbu pacienta, nejen cílenou na nádor, ale i na další aspekty, jako je zmírnění dechových potíží, bolest, dostatečná a kvalitní strava, kašel, vykašlávání krve atd. Metod paliativní léčby je několik, řadíme sem paliativní chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii, biologickou léčbu nebo také imunoterapii. Indikace paliativní léčby u pacientů s diagnostikovaným nádorem plic je u více než 50 % případů.

Pacientské organizace

Program časného záchytu karcinomu plic

www.prevenceproplice.cz

Loono – vše o prevenci

www.prevenceproplice.cz

Český občanský spolek proti plicním nemocem

www.copn.cz

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním

www.prevenceproplice.cz

Amelie, z.s. – Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké

www.amelie-zs.cz

Onko Maják

www.onkomajak.cz