Nádory slinivky břišní

Zhoubné nádory slinivky břišní řadíme mezi jedno z nejagresivnějších nádorových onemocnění u nás. Příčinou je především to, že bývá diagnostikováno v pozdějším stádiu. V Česku se ročně diagnostikuje přibližně 2 000 nádorů slinivky břišní. Častěji se toho onemocnění vyskytuje u mužů.

Přesná příčina vzniku nádoru slinivky břišní není známá, existuji jisté rizikové faktory, které předurčují daného jedince ke vzniku daného onemocnění. Těmito rizikovými faktory je věk nad 60 let, avšak bývají diagnostikováni i mladší jedinci. Dále je to kouření, cukrovka, chronické záněty slinivky, genetická predispozice a v neposlední řadě i složení přijímané stravy. Negativní vliv má nadměrný příjem živočišných tuků a celkově vysoký příjem stravy vedoucí k obezitě.

Pohybová aktivita u nádoru slinivky břišní

Při pohybové aktivitě se zaměřujeme na obecné zvýšení fyzické zdatnosti, ideálně kombinací vytrvalostního a silového cvičení. Doporučuje se zaměřit se především na cvičení formou chůze. Všechna cvičení provádět v závislosti na únavě pacientů tak, aby se zabránilo nadměrnému zatěžování.

Pohybová aktivita zaměřená na obecné zvýšení fyzické zdatnosti. Ideálně kombinací vytrvalostního a silového cvičení.

Obecné pokyny

 • 30 min denně cvičení střední intenzitou, definovanou jako svižná procházka; pokud to není možné, alespoň 10 min;

 • pohybovou aktivitu cílit na velké svalové skupiny;

 • 2 x týdně začlenit do programu silová cvičení a cvičení na flexibilitu;

 • tréninkové jednotky zahájit 2–3 min rozcvičením a zakončit protahováním s držením v polohách po dobu 15 až 30 s.

Kontraindikace, aneb kdy necvičit

 • Akutní onemocnění
 • Horečka
 • Akutní potíže pohybového aparátu
 • Nedostatečně kompenzovaná chronická onemocnění
 • Nestabilní angína pectoris
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Dušnost
 • Výrazná chudokrevnost
 • Velký úbytek hmotnosti
 • Nedostatek krevních destiček

Kardio trénink

V rámci kardio lekcí se zaměřujeme na zvýšení kondice, čímž zlepšujeme funkci srdce a plic. Jedná se o intervalový typ tréninku

Silový trénink

Základem silového tréninku je překonávání určitého odporu, kterého může být dosaženo pomocí posilovacích gum, závaží…

Trénink rovnováhy

Balanční nebo také rovnovážná cvičení slouží jako doplňková cvičení především u pacientů, kteří podstoupili chemoterapii…

Trénink na flexibilitu

Pravidelným protahováním ovlivňujeme délku a pružnost svalů, svalové napětí a také funkční rozsah kloubů. Metod protahování…

Dechová cvičení

Kontrola vlastního dechu je jednou z nejdůležitějších součástí všech pohybových aktivit. Zároveň jsou pravidelná dechová cvičení…

Jóga

Jógové cviky mají stimulující a vyvažující vliv na orgány a zároveň regenerují a pročišťují tělo. Mají uzdravující účinek na ledviny…

Co je nádor slinivky břišní?

Slinivka břišní neboli pankreas, je žláza, která měří přibližně 15 cm a tvarem se podobá oploštěné hrušce. Hlavním úkolem slinivky je tvorba inzulínu a dalších hormonů, které pomáhají tělu využívat nebo naopak uchovávat energii z přijímané stravy. Již zmíněný inzulin reguluje množství cukru v krvi. Pro nádory slinivky břišní je typické, že vznikají v kanálcích, kterými procházejí pankreatické šťávy. Velmi málo se setkáváme s nádory slinivky vznikající z buněk produkující inzulín.

Jaké jsou příznaky nádoru slinivky břišní?

U nádorů slinivky břišní bývá ze začátku dlouhá doba bez příznaků. Většina varovných příznaků se objevuje až ve fázi, kdy je nádor již v pokročilejším stádiu onemocnění. Mezi nejčastější příznaky nádoru slinivky břišní patří bolest v horní části břicha anebo v zádech, zežloutnutí očního bělma a kůže, ztmavnutí moči, ztráta chuti k jídlu, nevolnost a zvracení, neúmyslná ztráta hmotnosti. Je potřeba si uvědomit, že některé výše zmíněné příznaky nejsou příznaky jen pro nádory žaludku ale i pro jiná onemocnění. Přesnou diagnózu určí pouze lékař.

Léčba nádoru slinivky břišní

Konkrétní druh léčby se odvíjí od velikosti, umístění nádoru, stádia, v jakém byl nádor diagnostikován, celkovém zdraví pacienta. Mezi nejčastější léčbu patří chirurgická léčba (odnětí nádoru), chemoterapie či radioterapie. Cílem chirurgické léčby, je odstranění nádoru jako takové a velmi často se kombinuje s ostatními metodami léčby. Nejčastěji se provádí odstranění samotného nádoru s okrajem zdravé tkáně, případné odstranění okolních uzlin. Dalším typem léčby je chemoterapie, což je léčba cytostatiky. Jedná se o látky, které ovlivňují proces množení nádorových buněk a jejich podání je nejčastěji pomocí infuze do žíly. Třetím typem léčby je radioterapie neboli léčba zářením. Tuto metodu rozdělujeme zpravidla na zevní a vnitřní ozařování.

Nežádoucí účinky léčby a co s nimi?

Vzniklé nežádoucí účinky léčby nádoru žaludku se pojí s typem zvolené léčby a od individualit každého pacienta. Mezi obecné nežádoucí účinky onkologické léčby řadíme nevolnost, zvracení, bolest, podráždění ozařované oblasti, snížení krvetvorby, průjem atd. Se všemi nežádoucími účinky léčby by vás měl obeznámit ošetřující lékař a s ním je vhodné se dohodnout na možnosti jejich ovlivnění.

Paliativní péče

Pod pojmem paliativní péče si můžeme představit takovou léčbu, která sice nevede k vyléčení pacienta, ale k prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Jedná se o komplexní léčbu pacienta, nejen cílenou na nádor, ale i na další aspekty, jako je bolest, únava, dostatečná a kvalitní strava atd. Metod paliativní léčby je několik, řadíme sem paliativní chirurgickou léčbu, radioterapii a chemoterapii.

Pacientské organizace

Onko Maják

www.onkomajak.cz