Nádory prostaty

Nádory prostaty řadíme mezi nejčastější onkologické onemocnění diagnostikované u mužů. V Česku zaujímají třetí místo v příčině úmrtí v důsledku zhoubného nádoru u mužské populace. Jeho incidence výrazně roste, avšak úmrtnost na toto onemocnění se tak razantně nezvyšuje, ba spíše se ustaluje.

Přesná příčina vzniku nádoru prostaty není známá. Existuji jisté rizikové faktory, které předurčují daného jedince ke vzniku daného onemocnění. Těmito rizikovými faktory je věk nad 50 let, avšak ojediněle bývají diagnostikováni i mladší jedinci. Mezi dalšími rizikovými faktory vzniku nádoru prostaty je zvýšená hladina hormonu testosteronu a genetická predispozice.

Pohybová aktivita u nádoru prostaty

Při pohybové aktivitě se zaměřujeme na obecné zvýšení fyzické zdatnosti, ideálně kombinací vytrvalostního a silového cvičení. Doporučuje se zaměřit se především na cvičení formou chůze. Všechna cvičení provádět v závislosti na únavě pacientů tak, aby se zabránilo nadměrnému zatěžování. V případě přítomné inkontinence je vhodné silová cvičení zaměřit i na posílení pánevního dna.

Obecné pokyny

 • 30 min denně cvičení střední intenzitou, definovanou jako svižná procházka; pokud to není možné, alespoň 10 min;

 • pohybovou aktivitu cílit na velké svalové skupiny;

 • 2 x týdně začlenit do programu silová cvičení a cvičení na flexibilitu;

 • tréninkové jednotky zahájit 2–3 min rozcvičením a zakončit protahováním s držením v polohách po dobu 15 až 30 s.

Kontraindikace, aneb kdy necvičit

 • Akutní onemocnění
 • Horečka
 • Akutní potíže pohybového aparátu
 • Nedostatečně kompenzovaná chronická onemocnění
 • Nestabilní angína pectoris
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Dušnost
 • Výrazná chudokrevnost
 • Velký úbytek hmotnosti
 • Nedostatek krevních destiček

Kardio trénink

V rámci kardio lekcí se zaměřujeme na zvýšení kondice, čímž zlepšujeme funkci srdce a plic. Jedná se o intervalový typ tréninku

Silový trénink

Základem silového tréninku je překonávání určitého odporu, kterého může být dosaženo pomocí posilovacích gum, závaží…

Trénink rovnováhy

Balanční nebo také rovnovážná cvičení slouží jako doplňková cvičení především u pacientů, kteří podstoupili chemoterapii…

Trénink na flexibilitu

Pravidelným protahováním ovlivňujeme délku a pružnost svalů, svalové napětí a také funkční rozsah kloubů. Metod protahování…

Dechová cvičení

Kontrola vlastního dechu je jednou z nejdůležitějších součástí všech pohybových aktivit. Zároveň jsou pravidelná dechová cvičení…

Jóga

Jógové cviky mají stimulující a vyvažující vliv na orgány a zároveň regenerují a pročišťují tělo. Mají uzdravující účinek na ledviny…

Co je nádor prostaty?

Prostata neboli předstojná žláza, je součástí pohlavního ústrojí muže. Jedno z nejběžnějších onemocnění prostaty je její nezhoubné zbytnění centrální části prostaty, tzv. benigní hyperplazie prostaty. Avšak i zhoubná onemocnění prostaty jsou častá. Největší část zhoubných nádorů prostaty tvoří karcinomy, resp. adenokarcinomy. Velmi často vznikají nádory prostaty v okrajové části žlázy, což se většinou neprojevuje žádnými subjektivně vnímanými potížemi.

Jaké jsou příznaky nádoru prostaty?

U nádorů prostaty bývá ze začátku dlouhá doba bez příznaků. První příznaky se projevují až když nádor zvětší svoji velikost do takové míry, že utlačuje okolní prostor, nejčastěji močovou trubici. Jedním z ukazatelů přítomného nádoru prostaty je zvýšená hladina prostatického specifického antigenu (PSA). Je potřeba si uvědomit, že zvýšená hladina PSA hodnot není příznakem pouze pro nádory prostaty ale i pro jiná onemocnění (benigní hyperplazie, záněty prostaty). Přesnou diagnózu určí pouze lékař. Obecné příznaky nádoru prostaty jsou obtížné a časté močení, problémy spojené s šířením nádoru do kostí, kam nejčastěji nádor prostaty metastázuje. K těmto příznakům řadíme hlavně bolest, případně patologickou zlomeninu kosti, která nastala bez odpovídajícího přičinění.

Léčba nádoru prostaty

Konkrétní druh léčby se odvíjí od velikosti, umístění nádoru, stádia, v jakém byl nádor diagnostikován, celkovém zdraví pacienta. Pokud je u pacienta diagnostikován lokalizovaný karcinom prostaty, provede se ve většině případů radikální operace (odstranění celé prostaty) nebo se využije léčba zářením, tzv. radioterapie, někdy v kombinaci s hormonální léčbou. Tuto metodu zpravidla rozdělujeme na zevní a vnitřní ozařování, tzv. brachyterapie. Toto vnitřní, kontaktní ozařování bývá využíváno u časných nádorů prostaty, kde nemůže být provedena radikální operace, nebo ji pacient z jakéhokoliv důvodu nechce podstoupit.

Nežádoucí účinky léčby a co s nimi?

Vzniklé nežádoucí účinky léčby nádoru prostaty se pojí s typem zvolené léčby a od individualit každého pacienta. Vzhledem ke skutečnosti, že se stále více dává přednost radioterapii před operací, projevují se u pacientů nežádoucí vedlejší účinky spojené právě s radioterapií. Všechny následně vypsané nežádoucí účinky mají vliv na kvalitu života pacienta. Především se setkáváme s post radiačním zánětem močového měchýře, častým močením až inkontinencí. Může se objevit zánět konečníku, který následně způsobí průjem nebo krvácení z konečníku. V neposlední řadě se může vyskytnout problém s erekcí.

Paliativní péče

Pod pojmem paliativní péče si můžeme představit takovou léčbu, která sice nevede k vyléčení pacienta, ale k prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Jedná se o komplexní léčbu pacienta, nejen cílenou na nádor, ale i na další aspekty, jako je bolest, únava, nechutenství atd. Metod paliativní léčby je několik, řadíme sem paliativní chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii a hormonální léčbu.

Pacientské organizace

Asociace mužů sobě

www.asmuso.cz