Nádory tlustého střeva

Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku jsou v ČR časté. Jedná se o druhý nejčastější typ nádoru u mužů a žen, tedy kromě některých nádorů kůže. Ročně bývá diagnostikováno kolem 8 200 pacientů s tímto onemocněním.

Přesná příčina vzniku nádorů tlustého střeva a konečníku není známá. Existuji jisté rizikové faktory, které předurčují daného jedince ke vzniku daného onemocnění. Těmito rizikovými faktory je věk nad 50 let, avšak bývají diagnostikováni i mladší jedinci. Dále jsou to polypy (výrůstky na stěně střev), genetická predispozice, chronická zánětlivá onemocnění střev (ulcerózní kolitida nebo Crohnova nemoc) a v neposlední řadě i složení přijímané stravy. Negativní vliv má nadměrný příjem živočišných tuků, uzenin a červeného masa, úprava pokrmů smažením a pečením, vysoký příjem stravy a s tím spojená nadváha či obezita, nízký příjem vlákniny.

Pohybová aktivita u nádoru tlustého střeva a konečníku

Při pohybové aktivitě se zaměřujeme na obecné zvýšení fyzické zdatnosti, ideálně kombinací vytrvalostního a silového cvičení. Doporučuje se zaměřit především na dlouhodobou, středně intenzivní pohybovou aktivitu, která by snížila množství nitrobřišního tuku a zvýšila zdravotní zdatnost. V případě poškození periferních nervů z důvodu chemoterapie je vhodné zaměřit se při tréninku i na cvičení rovnovážná.

Obecné pokyny

 • 30 min denně cvičení střední intenzitou, definovanou jako svižná procházka; pokud to není možné, alespoň 10 min;

 • pohybovou aktivitu cílit na velké svalové skupiny;

 • 2 x týdně začlenit do programu silová cvičení a cvičení na flexibilitu;

 • tréninkové jednotky zahájit 2–3 min rozcvičením a zakončit protahováním s držením v polohách po dobu 15 až 30 s.

Kontraindikace, aneb kdy necvičit

 • Akutní onemocnění
 • Horečka
 • Akutní potíže pohybového aparátu
 • Nedostatečně kompenzovaná chronická onemocnění
 • Nestabilní angína pectoris
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Dušnost
 • Výrazná chudokrevnost
 • Velký úbytek hmotnosti
 • Nedostatek krevních destiček

Kardio trénink

V rámci kardio lekcí se zaměřujeme na zvýšení kondice, čímž zlepšujeme funkci srdce a plic. Jedná se o intervalový typ tréninku

Silový trénink

Základem silového tréninku je překonávání určitého odporu, kterého může být dosaženo pomocí posilovacích gum, závaží…

Trénink rovnováhy

Balanční nebo také rovnovážná cvičení slouží jako doplňková cvičení především u pacientů, kteří podstoupili chemoterapii…

Trénink na flexibilitu

Pravidelným protahováním ovlivňujeme délku a pružnost svalů, svalové napětí a také funkční rozsah kloubů. Metod protahování…

Dechová cvičení

Kontrola vlastního dechu je jednou z nejdůležitějších součástí všech pohybových aktivit. Zároveň jsou pravidelná dechová cvičení…

Jóga

Jógové cviky mají stimulující a vyvažující vliv na orgány a zároveň regenerují a pročišťují tělo. Mají uzdravující účinek na ledviny…

Co je nádor tlustého střeva a konečníku?

Nádory tlustého střeva vznikají nejčastěji ze žlázových buněk střevní sliznice, jedná se o tzv. adenokarcinomy. Mohou se objevit i jiné zhoubné nádory, jako je lymfom nebo karcinoid. Dle daného typu je volena léčba. Souhrnně se nádorům tlustého střeva a konečníku říká kolorektální karcinom.

Jaké jsou příznaky nádoru tlustého střeva a konečníku?

Příznaky u nádoru tlustého střeva a konečníku se liší dle umístění daného nádoru. Mezi nejčastější příznaky patří změna pravidelnosti stolice, průjem nebo zácpa, krev ve stolici, nadýmání, křeče, plynatost, neúmyslná ztráta hmotnosti, zvýšená únava. Je potřeba si uvědomit, že některé výše zmíněné příznaky nejsou příznaky jen pro nádory tlustého střeva a konečníku ale i pro jiná onemocnění. Přesnou diagnózu určí pouze lékař.

Léčba nádoru tlustého střeva a konečníku

Konkrétní druh léčby je odvíjí od velikosti, umístění nádoru, stádia, v jakém byl nádor diagnostikován, celkovém zdraví pacienta. Mezi nejčastější léčbu patří chirurgická léčba (odnětí nádoru), chemoterapie, radioterapie či biologická léčba. Cílem chirurgické léčby, je odstranění nádoru jako takové a velmi často se kombinuje s ostatními metodami léčby. Nejčastěji se provádí odstranění samotného nádoru s okrajem zdravé tkáně, případné odstranění příslušných okolních uzlin. Dalším typem léčby je chemoterapie, což je léčba cytostatiky. Jedná se o látky, které ovlivňují proces množení nádorových buněk a jejich podání je nejčastěji pomocí infuze do žíly. Třetím typem léčby je radioterapie neboli léčba zářením. Tuto metodu rozdělujeme zpravidla na zevní a vnitřní ozařování.

Nežádoucí účinky léčby a co s nimi?

Vzniklé nežádoucí účinky léčby nádoru tlustého střev a konečníku se pojí s typem zvolené léčby a od individualit každého pacienta. Mezi obecné nežádoucí účinky onkologické léčby řadíme nevolnost, zvracení, bolest, podráždění ozařované oblasti, snížení krvetvorby, průjem atd. Se všemi nežádoucími účinky léčby by vás měl obeznámit ošetřující lékař a s ním je vhodné se dohodnout na možnosti jejich ovlivnění.

Paliativní péče

Pod pojmem paliativní péče si můžeme představit takovou léčbu, která sice nevede k vyléčení pacienta, ale k prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Jedná se o komplexní léčbu pacienta, nejen cílenou na nádor, ale i na další aspekty, jako je bolest, únava, dostatečná a kvalitní strava atd. Metod paliativní léčby je několik, řadíme sem paliativní chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii a biologická léčba.

Pacientské organizace

Onko Maják

www.onkomajak.cz

České ILCO, z.s.

Pacientská organizace pro lidi s vývodem
www.ilco.cz