Aktuality

Projekt Nebýt na to sama ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem pořádá venkovní sportovní aktivitu a to jeden z nejzdravějších sportů – Nordic walking.
V měsíci květnu pro vás Centrum Amelie připravilo zajímavé přednášky na téma kognitivních změn spojených s rakovinou a na téma prevence a pomoc u gynekologických nádorů.