Nádory varlat

Zhoubné nádory varlat řadíme do 1 % ze všech zhoubných nádorů u mužů. Počty nově diagnostikovaných se v Česku pohybují relativně nízko, přibližně kolem 500 ročně. Obecně můžeme říci, že nádory varlat mají jasný geografický, věkový a rasový výskyt. Nejvíce rizikovou skupinou jsou muži bílé pleti ve věku 20 až 40 let. Dalším významným, ba přímo nejvýznamnějším, rizikovým faktorem pro vznik nádoru varlat je tzv. kryptorchismus, to znamená nesestoupení varlete z dutiny břišní do šourku. Toto sestoupení by mělo proběhnout již před narozením dítěte a operativně se provádí do 2 let věku.

Pohybová aktivita u nádoru varlat

Při pohybové aktivitě se zaměřujeme na obecné zvýšení fyzické zdatnosti, ideálně kombinací vytrvalostního a silového cvičení.

Obecné pokyny

 • 30 min denně cvičení střední intenzitou, definovanou jako svižná procházka; pokud to není možné, alespoň 10 min;

 • pohybovou aktivitu cílit na velké svalové skupiny;

 • 2 x týdně začlenit do programu silová cvičení a cvičení na flexibilitu;

 • tréninkové jednotky zahájit 2–3 min rozcvičením a zakončit protahováním s držením v polohách po dobu 15 až 30 s.

Kontraindikace, aneb kdy necvičit

 • Akutní onemocnění
 • Horečka
 • Akutní potíže pohybového aparátu
 • Nedostatečně kompenzovaná chronická onemocnění
 • Nestabilní angína pectoris
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Dušnost
 • Výrazná chudokrevnost
 • Velký úbytek hmotnosti
 • Nedostatek krevních destiček

Kardio trénink

V rámci kardio lekcí se zaměřujeme na zvýšení kondice, čímž zlepšujeme funkci srdce a plic. Jedná se o intervalový typ tréninku

Silový trénink

Základem silového tréninku je překonávání určitého odporu, kterého může být dosaženo pomocí posilovacích gum, závaží…

Trénink rovnováhy

Balanční nebo také rovnovážná cvičení slouží jako doplňková cvičení především u pacientů, kteří podstoupili chemoterapii…

Trénink na flexibilitu

Pravidelným protahováním ovlivňujeme délku a pružnost svalů, svalové napětí a také funkční rozsah kloubů. Metod protahování…

Dechová cvičení

Kontrola vlastního dechu je jednou z nejdůležitějších součástí všech pohybových aktivit. Zároveň jsou pravidelná dechová cvičení…

Jóga

Jógové cviky mají stimulující a vyvažující vliv na orgány a zároveň regenerují a pročišťují tělo. Mají uzdravující účinek na ledviny…

Co je nádor varlat?

Varlata jsou párovým orgánem u mužů. Jedná se o pohlavní žlázy, které mají za úkol produkci pohlavních buněk – spermií a také produkci pohlavních hormonů, jakým je například testosteron. Právě hormon testosteron je spojen s tzv. sekundárními pohlavními znaky muže, jako například tělesná stavba, množství svalové hmoty, proporcionální rozložení tukové hmoty, množství ochlupení a hlas. Převzato z latinského pojmenování, testis, se někdy nádory varlat nazývají testikulární nádory.

Jaké jsou příznaky nádoru varlat?

Vzhledem k tomu, že varlata jsou na periferii těla člověka a je k nim snadný přístup, všechny příznaky je možné vypozorovat zrakem či hmatem. Mezi nejčastější varovné příznaky nádoru varlat je změna objemu varlete, ať už ve smyslu zvětšení či zmenšení, dále ztvrdnutí, vzniklé hrbolky nebo bulky. Zkrátka jakékoliv změny od běžného stavu a vzhledu varlat. Dále se může vyskytnout bolest ve varleti a jeho okolí, např. v dolní oblasti břicha nebo v tříslech. Varovným signálem může být i změna napětí, citlivosti nebo zvětšení prsních žláz. Je potřeba si uvědomit, že některé výše zmíněné příznaky nejsou příznaky jen pro nádory varlat, ale i pro jiná onemocnění. Přesnou diagnózu určí pouze lékař.

Léčba nádoru varlat

Konkrétní druh léčby se odvíjí od velikosti, umístění nádoru, stádia, v jakém byl nádor diagnostikován, celkovém zdraví pacienta. Obecně jsou nádory varlat dobře léčitelné a velmi často vyléčitelné. Mezi nejčastější léčbu patří chirurgická léčba (odnětí nádoru), chemoterapie či radioterapie. Cílem chirurgické léčby, je odstranění nádoru jako takové a velmi často se kombinuje s ostatními metodami léčby. Nejčastěji se provádí odstranění samotného nádoru s okrajem zdravé tkáně, případné odstranění okolních uzlin. Dalším a v dnešní době více upřednostňovaným typem léčby je chemoterapie, což je léčba cytostatiky. Jedná se o látky, které ovlivňují proces množení nádorových buněk a jejich podání je nejčastěji pomocí infuze do žíly. Třetím typem léčby je radioterapie neboli léčba zářením. Tuto metodu rozdělujeme zpravidla na zevní a vnitřní ozařování.

Nežádoucí účinky léčby a co s nimi?

Vzniklé nežádoucí účinky léčby nádoru varlat se pojí s typem zvolené léčby a od individualit každého pacienta. Vzhledem ke skutečnosti, že se stále více dává přednost chemoterapii před operací, projevují se u pacientů nežádoucí vedlejší účinky spojené právě s chemoterapií. Kromě obecných vedlejších účinků chemoterapie, jako je únava, nevolnost, snížení krvetvorby, průjem nebo vypadávání vlasů, se objevuje i porucha tvorby spermatu. Spermie se tvoří málo nebo vůbec, přičemž se tento stav může vrátit zpět do normálu či nikoliv. Z tohoto důvodu je vhodné odebrat vzorek sperma ještě před zahájením léčby.

Paliativní péče

Pod pojmem paliativní péče si můžeme představit takovou léčbu, která sice nevede k vyléčení pacienta, ale k prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Jedná se o komplexní léčbu pacienta, nejen cílenou na nádor, ale i na další aspekty, jako je bolest, únava, nechutenství atd. Metod paliativní léčby je několik, řadíme sem paliativní chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii a hormonální léčbu nebo také imunoterapii.

Pacientské organizace

Loono – vše o prevenci

www.prevenceproplice.cz

Amelie, z.s. – Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké

www.amelie-zs.cz