Nádory žaludku

Počty diagnostikovaných pacientů s nádorem žaludku v Česku i ve světě mírně klesají. V Česku bývá ročně diagnostikováno přibližně 15 pacientů na každých 100 000 obyvatel, přičemž častěji se toho onemocnění vyskytuje u mužů. Přesná příčina vzniku nádoru žaludku není známá, existuji jisté rizikové faktory, které předurčují daného jedince ke vzniku daného onemocnění. Těmito rizikovými faktory je věk nad 70 let, avšak bývají diagnostikováni i mladší jedinci. Dále je to kouření, chronické záněty žaludku, zhoubná chudokrevnost, přítomnost bakterie Helicobacter pylori v žaludku a v neposlední řadě i složení přijímané stravy. Negativní vliv má zároveň nadměrný příjem soli, živočišných tuků, uzenin a červeného masa, úprava pokrmů smažením a pečením.

Pohybová aktivita u nádoru žaludku

Při pohybové aktivitě se zaměřujeme na obecné zvýšení fyzické zdatnosti, ideálně kombinací vytrvalostního a silového cvičení. U pacientů s nádorem žaludku je vhodné se zaměřit na dechová cvičení a domácí trénink formou chůze vedoucí ke zvýšení zdatnosti. Tato cvičení je dobré doplnit o cviky na flexibilitu zaměřené na horní polovinu těla.

Obecné pokyny

 • 30 min denně cvičení střední intenzitou, definovanou jako svižná procházka; pokud to není možné, alespoň 10 min;

 • pohybovou aktivitu cílit na velké svalové skupiny;

 • 2 x týdně začlenit do programu silová cvičení a cvičení na flexibilitu;

 • tréninkové jednotky zahájit 2–3 min rozcvičením a zakončit protahováním s držením v polohách po dobu 15 až 30 sekund.

   

Kontraindikace, aneb kdy necvičit

 • Akutní onemocnění
 • Horečka
 • Akutní potíže pohybového aparátu
 • Nedostatečně kompenzovaná chronická onemocnění
 • Nestabilní angína pectoris
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Dušnost
 • Výrazná chudokrevnost
 • Velký úbytek hmotnosti
 • Nedostatek krevních destiček

Kardio trénink

V rámci kardio lekcí se zaměřujeme na zvýšení kondice, čímž zlepšujeme funkci srdce a plic. Jedná se o intervalový typ tréninku

Silový trénink

Základem silového tréninku je překonávání určitého odporu, kterého může být dosaženo pomocí posilovacích gum, závaží…

Trénink rovnováhy

Balanční nebo také rovnovážná cvičení slouží jako doplňková cvičení především u pacientů, kteří podstoupili chemoterapii…

Trénink na flexibilitu

Pravidelným protahováním ovlivňujeme délku a pružnost svalů, svalové napětí a také funkční rozsah kloubů. Metod protahování…

Dechová cvičení

Kontrola vlastního dechu je jednou z nejdůležitějších součástí všech pohybových aktivit. Zároveň jsou pravidelná dechová cvičení…

Jóga

Jógové cviky mají stimulující a vyvažující vliv na orgány a zároveň regenerují a pročišťují tělo. Mají uzdravující účinek na ledviny…

Co je nádor žaludku?

Žaludek jako takový je tvořen různými buňkami. Nádor může vzniknout z jakékoliv buňky tvořící žaludek a může se šířit i mimo oblast žaludku. Jsou dva způsoby, jak se nádory šiří do okolních tkání. První možností je prorůstáním do okolní tkáně, druhou možností je přes lymfatický systém případně krví. Takto vzdáleným sekundárním nádorům říkáme metastázy. V případě nádoru žaludku mají buňky tendenci metastázovat do plic, jater nebo kostí.

Jaké jsou příznaky nádoru žaludku?

U nádorů žaludku bývá ze začátku dlouhá doba bez příznaků. Většina varovných příznaků se objevuje až ve fázi, kdy je nádor již v pokročilejším stádiu onemocnění. Mezi nejčastější příznaky nádoru žaludku patří nevolnost a zvracení, poruchy trávení, pálení žáhy, neúmyslná ztráta hmotnosti, vyšší únava, plynatost, chudokrevnost aj. Je potřeba si uvědomit, že některé výše zmíněné příznaky nejsou příznaky jen pro nádory žaludku ale i pro jiná onemocnění. Přesnou diagnózu určí pouze lékař.

Léčba nádoru žaludku

Konkrétní druh léčby je odvíjí od velikosti, umístění nádoru, stádia, v jakém byl nádor diagnostikován, celkovém zdraví pacienta. Mezi nejčastější léčbu patří chirurgická léčba (odnětí nádoru), chemoterapie, radioterapie či biologická léčba. Cílem chirurgické léčby, je odstranění nádoru jako takové a velmi často se kombinuje s ostatními metodami léčby. Nejčastěji se provádí odstranění samotného nádoru s okrajem zdravé tkáně, případné odstranění okolních uzlin. Dalším typem léčby je chemoterapie, což je léčba cytostatiky. Jedná se o látky, které ovlivňují proces množení nádorových buněk a jejich podání je nejčastěji pomocí infuze do žíly. Třetím typem léčby je radioterapie neboli léčba zářením. Tuto metodu rozdělujeme zpravidla na zevní a vnitřní ozařování.

Nežádoucí účinky léčby a co s nimi?

Vzniklé nežádoucí účinky léčby nádoru žaludku se pojí s typem zvolené léčby a od individualit každého pacienta. Mezi obecné nežádoucí účinky onkologické léčby řadíme nevolnost, zvracení, bolest, podráždění ozařované oblasti, snížení krvetvorby, průjem atd. Se všemi nežádoucími účinky léčby by vás měl obeznámit ošetřující lékař a s ním je vhodné se dohodnout na možnosti jejich ovlivnění.

Paliativní péče

Pod pojmem paliativní péče si můžeme představit takovou léčbu, která sice nevede k vyléčení pacienta, ale k prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Jedná se o komplexní léčbu pacienta, nejen cílenou na nádor, ale i na další aspekty, jako je bolest, únava, dostatečná a kvalitní strava atd. Metod paliativní léčby je několik, řadíme sem paliativní chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii a biologickou léčbu.

Pacientské organizace

Amelie, z.s. – Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké

www.amelie-zs.cz