Nový partner projektu Onko Fit

Velice si vážíme toho, že se partnerem projektu Onko Fit stala Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti.

Její náplní je podpora a spolupráce v oblasti specifických léčebných postupů, léčiv a přípravků, ale i v oblasti postupů ošetřovatelské péče. Na tomto programu a práci sekce se aktivně podílí jak odborná lékařská veřejnost, tak i zdravotní sestry a další odborníci pro podpůrnou péči.

Doporučujeme

V měsíci květnu pro vás Centrum Amelie připravilo zajímavé přednášky na téma kognitivních změn spojených s rakovinou a na téma prevence a pomoc u gynekologických nádorů.