Dechové techniky 1

Nácvik dechových technik, plného dechu

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

1