Dechové techniky

Nácvik dechových technik pomocí hlásek

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

1