Dynamická jóga s blokem

Dynamická jóga s použitím pomůcek

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

3