Jógová praxe

Jógová praxe s použitím pomůcek

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

2