Jógový dech

Nácvik techniky plného jógového dechu

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

1