Posilovací cvičení s pomůckami

Silový trénink zaměřený na posílení hlavních svalových skupin

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

3