Posilování horní poloviny těla 1

Posilovací trénink cílený na paže a trup

načasování

před léčbou, po léčbě

úroveň

1