Posilování horní poloviny těla 3

Silový trénink zaměřený především na horní polovinu těla

načasování

před léčbou, po léčbě

úroveň

3