Posilování středu těla 3

Silový trénink cílený na hluboký stabilizační systém

načasování

před léčbou, po léčbě

úroveň

3