Protahování s gumou 1

Cvičení zaměřená na flexibilitu s dopomocí gumy

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

1