Protahování

Cvičení zaměřená na flexibilitu

načasování

před léčbou, po léčbě

úroveň

2