Relaxační techniky

Relaxační techniky střídající uvolnění a napětí

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

1