Rovnováha 3

Trénink zaměřený na rovnovážná cvičení

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

3