Rovnováha s oporou

Trénink zaměřený na rovnovážná cvičení s oporou a vyvýšenou plochou

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

3