Rovnováha s velkým míčem

Trénink zaměřený na rovnovážná cvičení s velkým míčem

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

3