Yogalates

Cvičení kombinující prvky jógy a pilates, které je zaměřené na rovnovážně silové a dechové protahovací cviky

načasování

před léčbou, během léčby, po léčbě

úroveň

3