Fyzioterapie pro onkologické pacienty

Přednáška fyzioterapeutky Petry Holubové, která se v Mamma Centru v Praze na Zahradním Městě intenzivně věnuje následné péči pro pacientky po karcinomu prsu. Věnuje se zde popisu cesty onkologického pacienta k fyzioterapii – a to jak před léčbou, během léčby a po léčbě.