Přednáška Péče o jizvy

Fyzioterapeutka Petra Holubová z Mammacentra na Zahradním městě v Praze se specializuje na onkologické pacienty, převážně po karcinomu prsu. Na kolokviu Prague Onco 2023 přednesla velice zajímavou přednášku věnující se radám a tipům v péči o jizvy a výhodám aplikace kinesiotapingu. Právě včasnou péčí o jizvy jsme schopni ovlivnit proces kvalitního hojení a předejít komplikacím.