Přednáška Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. je psycholog, který pracuje především s onkologicky či jinak dlouhodobě nemocnými. Ve své přednášce z kolokvia Prague Onco 2023 se věnuje strachu z návratu nemoci právě u pacientů, kteří prošli nebo aktuálně procházejí onkologickým onemocněním. Nabízí nejrůznější psychologické metody, které mohou pomoci se zmírněním těchto obav. Na přípravě přednášky autor spolupracoval jak s dalšími psychology, tak i s pacienty, kteří mají svou zkušenost s nemocí a naučili se tak se strachem lépe pracovat.