Prevence u přeživších onkologických pacientů

Ve své přednášce nás MUDr. Lenka Pavčíková z Masarykova onkologického ústavu seznámí s péčí o přeživší onkologické pacienty a s řešením důsledků protinádorové léčby.