Zdravý životní styl jako součást prevence

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. pracuje jako vedoucí informačního a edukačního centra v Masarykově onkologickém ústavu. Ve své přednášce se věnuje základním pilířům zdravého životního stylu, jako je spánek, pestrá strava, pohyb, odolnost vůči stresu a odolnost vůči drogám.