Webináře

Fyzioterapeutka Petra Holubová z Mammacentra na Zahradním městě v Praze se specializuje na onkologické pacienty, převážně po karcinomu prsu. Na kolokviu Prague Onco 2023 přednesla